ic1
Prijavno - izbirni postopek

ic2
Pregled razpisanih programov

ic3
Obrazec za prijavo

 

 

 

Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje
E-pošta: vispris@guest.arnes.si
Tel.: 03/428 58 82

 

 

Odgovorna oseba na Šolskem centru Celje, Višješolski prijavni službi:
Alojz Razpet

Referentka Višješolske prijavne službe:
Nina Zevnik