PREJETE PRIJAVE V 2. PRIJAVNEM ROKU (2015 - 2016)
             
  VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA  
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %  
        JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  
1. Biotehniški center Naklo hortikultura 37 24 65% 30 1 3% 57
naravovarstvo 31 18 58% 30 3 10%
upravljanje podeželja in krajine 37 10 27% 29 1 3%
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana gostinstvo in turizem 12 60 500% 63 8 13% 129
živilstvo in prehrana 8 54 675% 67 7 10%
3. Ekonomska šola Celje ekonomist 82 56 68% 69 18 26% 90
ekonomist (Mozirje)       30 0 0%
ekonomist (Rogaška Slatina)       29 1 3%
organizator socialne mreže       45 11 24%
organizator socialne mreže (Rogaška Slatina)       20 2 10%
varovanje       50 1 2%
varovanje (Mozirje)       20 0 0%
varovanje (Rogaška Slatina)       19 1 5%
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice ekonomist 43 26 60% 70 3 4% 29
5. Ekonomska šola Murska Sobota ekonomist 58 46 79% 46 14 30% 99
informatika 24 30 125% 27 9 33%
6. Ekonomska šola Novo mesto ekonomist 48 25 52% 50 1 2% 38
medijska produkcija 38 12 32% 45 0 0%
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma gostinstvo in turizem 46 22 48% 45 1 2% 62
naravovarstvo 27 19 70% 43 3 7%
upravljanje podeželja in krajine 37 17 46% 45 0 0%
8. Izobraževalni center Piramida Maribor organizator socialne mreže       20 0 0% 37
živilstvo in prehrana 42 36 86% 49 1 2%
9. Konservatorij za glasbo in balet balet 3 2 67%       2
10. Lesarska šola Maribor lesarstvo 37 18 49% 15 2 13% 36
oblikovanje materialov 40 14 35% 15 2 13%
11. Prometna šola Maribor ekonomist       60 1 2% 111
logistično inženirstvo 64 71 111% 140 13 9%
varstvo okolja in komunala 8 22 275% 59 4 7%
12. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 38 12 32% 30 1 3% 26
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 21 13 62% 30 0 0%
13. ŠC Celje avtoservisni menedžment 15 15 100% 30 1 3% 101
gradbeništvo 39 16 41% 46 4 9%
mehatronika 43 26 60% 50 7 14%
strojništvo 44 25 57% 49 7 14%
14. ŠC Kranj ekonomist 19 42 221% 49 3 6% 181
elektroenergetika 20 15 75% 34 6 18%
informatika 30 59 197% 69 4 6%
mehatronika 23 18 78% 66 11 17%
organizator socialne mreže       50 0 0%
poslovni sekretar       50 0 0%
varovanje 13 20 154% 30 3 10%
15. ŠC Ljubljana mehatronika 11 44 400% 38 3 8% 69
oblikovanje materialov (les, kovina) 31 22 71%      
16. ŠC Nova Gorica informatika 58 23 40% 29 0 0% 53
mehatronika 62 17 27% 28 0 0%
upravljanje podeželja in krajine 66 13 20% 30 0 0%
17. ŠC Novo mesto elektronika 44 21 48% 69 5 7% 197
informatika 40 29 73% 60 2 3%
kozmetika 25 39 156% 33 7 21%
kozmetika (Izola)       25 3 12%
lesarstvo 16 7 44% 60 1 2%
logistično inženirstvo       43 8 19%
logistično inženirstvo (Ljubljana)       25 4 16%
strojništvo  37 28 76% 113 8 7%
strojništvo (Murska Sobota)       25 2 8%
varstvo okolja in komunala 40 33 83% 68 0 0%
18. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 35 17 49% 46 4 9% 86
poslovni sekretar 39 17 44% 50 1 2%
strojništvo 32 31 97% 45 16 36%
19. ŠC Ptuj bionika 41 13 32% 30 1 3% 83
ekonomist 33 26 79% 14 2 14%
ekonomist (Slovenske Konjice)       15 0 0%
mehatronika 34 22 65% 39 4 10%
mehatronika (Slovenske Konjice)       20 0 0%
upravljanje podeželja in krajine 22 14 64% 15 1 7%
20. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 19 8 42% 29 1 3% 24
strojništvo 30 15 50% 43 0 0%
21. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 80 14 18% 49 3 6% 24
ekonomist (Velenje)       50 2 4%
poslovni sekretar 38 5 13% 30 0 0%
poslovni sekretar (Velenje)       30 0 0%
22. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 45 5 11% 45 0 0% 9
oblikovanje materialov (kamen) 54 4 7% 45 0 0%
23. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 21 12 57% 45 5 11% 93
naravovarstvo 36 22 61% 27 4 15%
upravljanje podeželja in krajine 39 8 21% 29 3 10%
živilstvo in prehrana 43 35 81% 44 4 9%
24. ŠC Škofja Loka lesarstvo 38 15 39% 50 1 2% 86
strojništvo 24 53 221% 59 17 29%
25.  ŠC Velenje elektronika 43 4 9% 45 5 11% 94
geotehnologija in rudarstvo 26 7 27% 30 1 3%
gostinstvo in turizem 33 17 52% 30 0 0%
informatika 49 24 49% 43 11 26%
mehatronika 34 13 38% 43 5 12%
varstvo okolja in komunala       44 7 16%
26. ŠC PET Ljubljana ekonomist 14 71 507% 57 7 12% 157
telekomunikacije 45 74 164% 60 5 8%
27. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 26 11 42% 27 1 4% 47
strojništvo 14 32 229% 13 3 23%
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 67 54 81% 48 3 6% 102
velnes 11 41 373% 29 4 14%
29. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 37 52 141% 100 7 7% 81
velnes 0 0 0% 25 22 88%
SKUPAJ   2.559 1.855 72% 3.902 348 9% 2.203
         
        ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist -     68 5 7% 83
 informatika -     47 9 19%
 kozmetika -     46 9 20%
 organizator socialne mreže -     48 2 4%
 poslovni sekretar * 54 26 48% 47 5 11%
 varstvo okolja in komunala -     49 5 10%
 velnes (Doba) -     45 22 49%
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 0 0 0% 60 1 2% 1
3. Abitura Celje  ekonomist -     68 10 15% 40
 poslovni sekretar -     40 3 8%
 varovanje -     77 7 9%
velnes -     69 20 29%
4. B2  ekonomist -     118 5 4% 42
 ekonomist (Maribor) -     119 2 2%
 informatika -     59 7 12%
 informatika (Maribor) -     29 5 17%
 logistično inžinirstvo -     30 5 17%
 logistično inženirsvo (Maribor) -     30 1 3%
 organizator socialne mreže -     34 3 9%
 poslovni sekretar -     57 2 4%
 poslovni sekretar (Maribor) -     60 1 2%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja -     59 1 2%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor) -     40 1 3%
 varovanje -     50 0 0%
 varovanje (Maribor) -     40 1 3%
 velnes -     39 8 21%
5. B&B  ekonomist -     59 5 8% 7
 ekonomist (Radovljica) -     45 0 0%
 logistično inženirstvo -     59 2 3%
 logistično inženirstvo (Ljubljana) -     120 0 0%
 poslovni sekretar -     60 0 0%
6. CPU  ekonomist -     60 0 0% 2
 gradbeništvo -     38 1 3%
 informatika -     78 0 0%
 poslovni sekretar -     20 1 5%
 varovanje -     40 0 0%
7. EDC Kranj  gradbeništvo -     24 8 33% 15
 varstvo okolja in komunala -     29 7 24%
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist -     99 5 5% 42
 gostinstvo in turizem -     49 3 6%
 gostinstvo in turizem (Postojna) -     30 1 3%
 gradbeništvo -     50 9 18%
 gradbeništvo (Postojna) -     30 0 0%
 informatika       48 3 6%
 kozmetika       24 3 13%
 logistično inženirstvo -     35 2 6%
 medijska produkcija -     19 4 21%
 mehatronika -     34 3 9%
 organizator socialne mreže -     66 2 3%
 poslovni sekretar -     43 0 0%
 strojništvo -     40 1 3%
 varstvo okolja in komunala -     88 6 7%
9. Gea College  ekonomist       145 5 3% 5
 ekonomist (Ptuj) -     35 0 0%
 gostinstvo in turizem -     50 0 0%
 informatika -     52 0 0%
 organizator socialne mreže -     55 0 0%
 poslovni sekretar -     60 0 0%
10. ICES Ljubljana  elektroenergetika -     98 1 1% 2
 informatika -     80 0 0%
 strojništvo -     63 1 2%
11. IC Geoss Litija  ekonomist -     40 36 90% 70
 organizator socialne mreže -     45 20 44%
 strojništvo -     38 14 37%
12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje) -     60 1 2% 5
 ekonomist (Koper)       56 4 7%
 organizator socialne mreže (Dutovlje)       50 0 0%
 organizator socialne mreže (Koper) -     50 0 0%
13. IZRAZ, Ljubljana  ekonomist -     0 0 0% 0
 kozmetika -     39 0 0%
 mehatronika -     0 0 0%
 poslovni sekretar -     0 0 0%
 varstvo okolja in komunala -     0 0 0%
 velnes -     60 0 0%
14. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist -     134 0 0% 0
 poslovni sekretar -     70 0 0%
15. Leila, Ljubljana  poslovni sekretar -     58 0 0% 0
16. MUCH, VSŠ Ljubljana  ekonomist -     150 0 0% 0
17. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo -     30 0 0% 0
 logistično inženirstvo (Ljubljana) -     50 0 0%
18. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik -     19 11 58% 11
19. VSŠ Academia Maribor  ekonomist -     59 0 0% 2
 gradbeništvo -     60 1 2%
 medijska produkcija -     47 0 0%
 strojništvo -     57 0 0%
 varovanje -     53 1 2%
20. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika -     48 17 35% 40
 velnes -     51 23 45%
SKUPAJ   54 26 48% 4.677 341 7% 367
VSE ŠOLE   2.613 1.881 72% 8.579 689 8% 2.570
* koncesija