PREJETE PRIJAVE V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 2018 - 2019            
  JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
  1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 45 6 13% 30 0 0% 37
   naravovarstvo 45 19 42% 30 0 0%
   upravljanje podeželja in krajine 45 12 27% 30 0 0%
  2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 90 88 98% 70 2 3% 195
   živilstvo in prehrana 70 103 147% 70 2 3%
  3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 90 21 23% 70 3 4% 29
   ekonomist (Mozirje)       30 0 0%
   ekonomist (Rogaška Slatina)       30 0 0%
   organizator socialne mreže       50 4 8%
   organizator socialne mreže (Rogaška Slatina)       20 0 0%
   varovanje       30 1 3%
   varovanje (Mozirje)       20 0 0%
   varovanje (Rogaška Slatina)       20 0 0%
  4. Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist 50 5 10% 30 0 0% 5
  5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 80 13 16% 50 3 6% 24
   informatika 45 5 11% 30 3 10%
  6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 60 19 32% 50 0 0% 36
   medijska produkcija 45 16 36% 45 1 2%
  7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 50 17 34% 45 0 0% 55
   naravovarstvo 50 14 28% 45 0 0%
   upravljanje podeželja in krajine 50 23 46% 45 1 2%
  8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 70 43 61% 50 2 4% 45
  9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 50 16 32% 15 1 7% 41
   oblikovanje materialov 45 22 49% 15 2 13%
  10. Prometna šola Maribor  ekonomist       60 0 0% 98
   logistično inženirstvo 120 73 61% 100 4 4%
  varstvo okolja in komunala 60 21 35% 60 0 0%
  11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 45 9 20% 20 0 0% 29
  snovanje vizualnih komunikacij in trženja 35 20 57% 20 0 0%
  12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 30 17 57% 30 1 3% 145
  gradbeništvo 50 14 28% 50 0 0%
  mehatronika 50 33 66% 50 5 10%
  strojništvo 70 67 96% 50 8 16%
  13. ŠC Kranj ekonomist 50 24 48% 50 0 0% 208
  elektroenergetika 35 37 106% 35 4 11%
  informatika 60 76 127% 70 1 1%
  mehatronika 60 44 73% 70 7 10%
  organizator socialne mreže       50 4 8%
  poslovni sekretar       50 1 2%
  varovanje 30 10 33% 30 0 0%
  14. ŠC Ljubljana mehatronika 50 123 246% 40 1 3% 163
  oblikovanje materialov (les, kovina) 50 39 78% 15 0 0%
  15. ŠC Nova Gorica informatika 60 35 58% 40 3 8% 71
  mehatronika 30 24 80% 40 4 10%
  upravljanje podeželja in krajine 30 5 17% 25 0 0%
  16. ŠC Novo mesto elektronika 60 31 52% 70 1 1% 275
  informatika 60 29 48% 60 0 0%
  kozmetika 60 93 155% 35 1 3%
  lesarstvo 30 14 47% 60 1 2%
  logistično inženirstvo       45 1 2%
  strojništvo  70 72 103% 115 4 3%
  strojništvo (Murska Sobota)       25 8 32%
  varstvo okolja in komunala 50 19 38% 70 1 1%
  17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 50 9 18% 50 3 6% 114
  poslovni sekretar 45 8 18% 50 6 12%
  strojništvo 60 76 127% 50 12 24%
  18. ŠC Ptuj bionika 30 2 7% 15 0 0% 108
  ekonomist 45 28 62% 15 0 0%
  mehatronika 60 61 102% 45 1 2%
  upravljanje podeželja in krajine 30 16 53% 15 0 0%
  19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 30 22 73% 25 1 4% 49
  strojništvo 40 24 60% 25 2 8%
  20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 80 11 14% 40 2 5% 16
  ekonomist (Velenje)       30 0 0%
  poslovni sekretar 45 3 7% 15 0 0%
  poslovni sekretar (Velenje)       15 0 0%
  21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 60 20 33% 45 0 0% 24
  oblikovanje materialov (kamen) 60 4 7% 45 0 0%
  22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 30 6 20% 45 1 2% 62
  naravovarstvo 50 4 8% 30 1 3%
  upravljanje podeželja in krajine 50 26 52% 30 2 7%
  živilstvo in prehrana 50 19 38% 45 3 7%
  23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 50 3 6% 30 0 0% 78
  strojništvo 70 66 94% 70 9 13%
  24.  ŠC Velenje elektronika 45 19 42% 45 1 2% 107
  geotehnologija in rudarstvo 30 8 27% 30 0 0%
  gostinstvo in turizem 40 17 43% 30 0 0%
  informatika 60 43 72% 45 3 7%
  mehatronika 45 13 29% 45 2 4%
  varstvo okolja in komunala       45 1 2%
  25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 70 84 120% 70 2 3% 138
  telekomunikacije 70 52 74% 70 0 0%
  26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 40 17 43% 30 0 0% 64
  strojništvo 50 41 82% 30 6 20%
  27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 140 86 61% 50 2 4% 187
  velnes 60 96 160% 30 3 10%
  28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 140 65 46% 100 0 0% 166
  velnes 60 99 165% 30 2 7%
  SKUPAJ   4010 2419 60% 3735 150 4% 2569
  ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
  1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist       50 7 14% 66
   informatika       40 4 10%
   kozmetika       40 17 43%
   organizator socialne mreže       40 3 8%
   poslovni sekretar * 40 16 40% 35 4 11%
   varstvo okolja in komunala       30 8 27%
   velnes (Doba)       35 7 20%
  2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 194 323% 60 5 8% 199
  3. Abitura Celje  ekonomist       60 1 2% 22
   gostinstvo in turizem       48 2 4%
   informatika       28 1 4%
   organizator socialne mreže       38 3 8%
   poslovni sekretar       35 3 9%
   varovanje       70 1 1%
   velnes       60 11 18%
  4. B2  ekonomist       80 3 4% 40
   ekonomist (Maribor)       80 1 1%
   informatika       55 9 16%
   informatika (Maribor)       25 1 4%
   logistično inžinirstvo       25 8 32%
   logistično inženirsvo (Maribor)       25 2 8%
   organizator socialne mreže       30 2 7%
   poslovni sekretar       40 2 5%
   poslovni sekretar (Maribor)       40 3 8%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       40 0 0%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)       30 0 0%
   varovanje       40 3 8%
   varovanje (Maribor)       30 0 0%
   velnes       35 6 17%
  5. B&B  ekonomist       55 2 4% 10
   ekonomist (Radovljica)       45 0 0%
   logistično inženirstvo       55 7 13%
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       115 1 1%
   poslovni sekretar       55 0 0%
  6. CPU  ekonomist       50 2 4% 9
   gradbeništvo       40 0 0%
   informatika       80 3 4%
   poslovni sekretar       20 4 20%
  7. EDC Kranj  gradbeništvo       35 1 3% 2
   varstvo okolja in komunala       35 1 3%
  8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist       75 3 4% 20
   gostinstvo in turizem       45 0 0%
   gradbeništvo       65 2 3%
   informatika       45 0 0%
   kozmetika       28 2 7%
   logistično inženirstvo       33 5 15%
   medijska produkcija       17 1 6%
   mehatronika       32 1 3%
   organizator socialne mreže       60 2 3%
   strojništvo       38 4 11%
   varstvo okolja in komunala       80 0 0%
   velnes       45 0 0%
  9. Gea College  ekonomist       85 7 8% 18
   ekonomist (Ptuj)       25 1 4%
   gostinstvo in turizem       45 1 2%
   informatika       50 3 6%
   organizator socialne mreže       50 2 4%
   poslovni sekretar       55 2 4%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       53 2 4%
  10. ICES Ljubljana  elektroenergetika       95 1 1% 4
   strojništvo       60 3 5%
  11. IC Geoss Litija  ekonomist       40 1 3% 7
   informatika       50 2 4%
   logistično inženirstvo       40 0 0%
   organizator socialne mreže       51 0 0%
   poslovni sekretar       40 1 3%
   strojništvo       52 3 6%
  12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)       36 2 6% 13
   ekonomist (Koper)       40 6 15%
   logistično inženirstvo (Dutovlje)       46 1 2%
   logistično inženirstvo (Koper)       55 4 7%
  13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist       60 1 2% 1
   poslovni sekretar       30 0 0%
  14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist       30 0 0% 0
  15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo       30 0 0% 0
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       50 0 0%
  16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik       24 24 100% 24
  17. VEC Poklicno izobraževalni center, Ljubljana  računovodstvo       40 2 5% 2
  18. VSŠ Academia Maribor  ekonomist       90 3 3% 24
   gradbeništvo       50 1 2%
   medijska produkcija       45 16 36%
   strojništvo       50 3 6%
   varovanje       50 1 2%
  19. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika       45 32 71% 57
   velnes       55 25 45%
  SKUPAJ   100 210 210% 4009 308 8% 518
  VSE ŠOLE   4.110 2.629 64% 7.744 458 6% 3.087
* koncesija
Skupno število razpisanih mest 11.854
Skupno število prejetih prijav 3.087